Szakmai és vizsgakövetelmények

Statisztikai és gazdasági ügyintéző

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A 2. sorszámú Statisztikai és gazdasági ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 

 

1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 462 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Statisztikai és gazdasági ügyintéző

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

 

 

 

2.     EGYÉB ADATOK

 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR

 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.

3615

Statisztikai ügyintéző

Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző
3.1.3. Statisztikai asszisztens
3.1.3. Statisztikai előadó
3.1.4. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

 

3.2.  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A statisztikai és gazdasági ügyintéző közreműködik a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések előkészítésében. Közreműködik a statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében. Táblázatot szerkeszt. A statisztikai információkból viszonyszámokat számol és vizsgálja azok összefüggéseit. Gyakorisági sorokból móduszt, mediánt számol. A mennyiségi sorokból átlagot és szórást számol. Átlagolja az idősorok adatait. Érték-, volumen- és árindexet számol és elemez. Meghatározza a főátlag (összetett intenzitási viszonyszám) változását, térbeli különbözőségét. Standardizálással kiszámolja a főátlag változására, térbeli különbözőségére ható tényezők számszerű hatását és elemzi azt. Kiszámolja a vállalkozás termelési értékét. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat. Leltározási feladatokat lát el. Elszámolja a termelési költségeket. Ellátja az ügyviteli feladatokat (ügyiratkezelés, hivatalos levelezésben való közreműködés, telekommunikációs eszközök használata).

 

A szakképesítéssel rendelkező jogosult:

-       közreműködni a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

-       közreműködni a statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében,

-       táblázatot szerkeszteni,

-       a statisztikai információkból viszonyszámokat számolni és vizsgálni azok összefüggéseit,

-       gyakorisági sorokból móduszt, mediánt számolni,

-       a mennyiségi sorokból átlagot és szórást számolni,

-       átlagolni az idősorok adatait,

-       érték-, volumen- és árindexet számolni és elemezni,

-       meghatározni a főátlag (összetett intenzitási viszonyszám) változását, térbeli különbözőségét,

-       standardizálással kiszámolni a főátlag változására, térbeli különbözőségére ható tényezők számszerű hatását és elemezni azt,

-       kiszámolni a vállalkozás termelési értékét,

-       vezetni az analitikus nyilvántartásokat,

-       leltározási feladatokat ellátni,

-       elszámolni a termelési költségeket,

-       ellátni az ügyviteli feladatokat (ügyiratkezelés, hivatalos levelezésben való közreműködés, telekommunikációs eszközök használata).

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.  azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3.

 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10861-12 Adminisztratív és ügyviteli feladatok
4.4. 10862-12 Pénzügyi és számviteli alapfeladatok
4.5. 10863-12 Statisztikai feladatok
4.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltételei

A B C
A szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.1. azonosító megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.2. 10861-12 Adminisztratív és ügyviteli feladatok gyakorlati
5.2.3. 10862-12 Pénzügyi és számviteli alapfeladatok gyakorlati
5.2.4. 10863-12 Statisztikai feladatok írásbeli, szóbeli
5.2.5. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.7. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt

feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Üzleti levél és pénzügyi gyakorlati feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Adott témában üzleti levél elkészítése számítógépen. Adott tevékenységhez kapcsolódó nyomtatvány kiválasztása és kitöltése

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Statisztikai mutatók alkalmazása a gazdasági feladatokban

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex gazdasági feladat tanult statisztika mutatókkal történő megoldása

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A Statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés munkaterületével kapcsolatos feladatok ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket ölelik fel:

Gazdálkodási alapfogalmak

A vállalkozások jogi formái, létesítésükhöz kapcsolódó tevékenységek

Készletgazdálkodási és logisztikai alapfogalmak

A vezetés és irányítás funkciói, módszerei

A vállalkozások marketing feladatai

Szerződéstípusok, azok tartalmi és formai követelményei

Adózási alapismeretek

Statisztikai alapfogalmak

Teljeskörű és részleges adatgyűjtés jellemzői

A humánerőforrás gazdálkodás alapelvei

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A komplex írásbeli vizsgatevékenységnél használható segédeszköz zsebszámológép, valamint statisztikai képletgyűjtemény.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. Irodatechnikai eszközök
6.2. Számítógép
6.3. Szkenner
6.4. Nyomtató
6.5. Szoftverek
6.6. Internet-hozzáférés
6.7. Kommunikációs eszközök
6.8. Formanyomtatványok
6.9. Jogszabálygyűjtemény

 

 

 

7. EGYEBEK

 

 

A képzésre diszkalkuliás tünettel nem javasolt jelentkezni.

Kapcsolat

Ökotanoda Kft.

1118 Budapest,

Holdvilág utca 11

Email: info@okotanoda.hu

Fax: +36 1 201 4606

Website: www.okotanoda.hu

Kérjük támogatását munkánkhoz

Kérjük fogadja el a Cookies (sütik) használatát. Az oldal Cookies-kat használ.