Szakmai és vizsgakövetelmények

Szakképesített bankreferens

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A 199. sorszámú Szakképesített bankreferens megnevezésű szakképesítés- ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 343 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Szakképesített bankreferens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420

 

 

 

2. EGYÉB ADATOK

 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (Továbbiak a 7. fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

 

 

 

3. PÁLYATÜKÖR

 

 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.

3612

Pénzintézeti ügyintéző

Áruhitel ügyintéző
3.1.3. Átutalási ügyintéző
3.1.4. Banki és pénzforgalmi ügyintéző
3.1.5. Banki hitelezőasszisztens
3.1.6. Banki hitelügyintéző
3.1.7. Banki lízing ügyintéző
3.1.8. Banki szakügyintéző
3.1.9. Banki ügyintéző
3.1.10. Banki-, befektetési termékértékesítő
3.1.11. Bankkártya referens
3.1.12. Bankreferens
3.1.13. Bankszámla-ügyintéző
3.1.14. Befektetéskezelési referens
3.1.15. Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző
3.1.16. Építési hitel ügyintéző
3.1.17. Értékpapír kezelő ügyintéző
3.1.18. Folyószámla ügyintéző
3.1.19. Hitelértékesítő
3.1.20. Hitelezési előadó
3.1.21. Hitelezési ügyintéző
3.1.22. Hitelreferens
3.1.23. Hitelügyintéző
3.1.24. Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
3.1.25. Kisvállalkozói hitelügyintéző
3.1.26. Lakáshitel ügyintéző
3.1.27. Lakossági folyószámla ügyintéző
3.1.28. Lakossági hitelkockázatkezelő
3.1.29. Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti)
3.1.30. Letéti-számla ügyintéző
3.1.31. Letétkezelő (banki)
3.1.32. Lízing asszisztens
3.1.33. Lízing referens (banki)
3.1.34. Nemzetközi pénzügyi referens (banki)
3.1.35. Pénzforgalmi ügyintéző (banki)
3.1.36. Pénzintézeti értékesítési asszisztens
3.1.37. Pénzintézeti értékesítési főmunkatárs
3.1.38. Pénzintézeti értékesítési ügyintéző
3.1.39. Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző
3.1.40. Pénzintézeti lakossági tanácsadó
3.1.41. Pénzintézeti lakossági ügyfélreferens
3.1.42. Pénzintézeti lakossági üzletkötő
3.1.43. Pénzintézeti panaszkezelő
3.1.44. Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
3.1.45. Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó
3.1.46. Pénzintézeti ügyfélforgalmi referens
3.1.47. Pénzintézeti ügyfélgazda
3.1.48. Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó
3.1.49. Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs
3.1.50. Pénzintézeti ügyfélreferens
3.1.51. Számlavezető ügyintéző
3.1.52. Személyes pénzügyi tervezési referens (banki)
3.1.53. Takarékforgalmi ügyintéző
3.1.54. Treasury asszisztens (banki)
3.1.55. Vállalatfinanszírozási és értékelési referens
3.1.56. Vállalkozói ügyfélreferens (pénzintézeti)

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesített bankreferens a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások meghatározott területein – vállalati üzletág, lakossági üzletág, treasury, befektetési üzletág – alkalmas érdemi ügyintézői és középvezetői feladatok ellátására. A szakképesített bankreferens feladata a tevékenységi körének megfelelően a banki ügyfélkapcsolatok megfelelő szakmai színvonalú kezelése, az ügyfélmegbízások érdemi teljesítése, a banki háttérfolyamatok nyomon követése és megvalósítása, valamint az ügyletek ügyviteli lebonyolítása. Szakszerű és közérthető tájékoztatást nyújt az egyes banki termékek jellemzőiről, összehasonlítja azokat és javaslatot ad az ügyfél részére a pénzügyi, jövedelmi vagyoni és egyéb tényezők figyelembe vételével. Átlátja és érti a banki működés alapvető összefüggéseit.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-     értékelni a  gazdasági  környezet  alakulását,  valamint  annak  banki  ügyletekre gyakorolt hatását

-     bemutatni a pénzügyi piacok és az intézmények működését

-     a meghatározó pénzügyi szolgáltatásokat és termékeket elemezni

-     szakmai iránymutatást adni az ügyfelek részére az egyes szolgáltatások, termékek értékelésével, összehasonlításával

-     a banküzem főbb összefüggéseit átlátni és értékelni

-     különféle bankügyleteket végrehajtani

-     a hitelügyleteket kezelni

-     a főbb kockázatmérési és kockázatkezelési technikákat alkalmazni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés

 

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10803-12 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzési feladatai
4.4. 10804-12 Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása
4.5. 10805-12 Pénzügyi elemzés feladatai
4.6. 10806-12 Bankszakmai ismeretek alkalmazása
4.7. 10807-12 Hitelügyletek megvalósításának feladatai

 

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

 

5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10803-12 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzési feladatai írásbeli
5.2.4. 10804-12 Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása írásbeli
5.2.5. 10805-12 Pénzügyi elemzés feladatai írásbeli
5.2.6. 10806-12 Bankszakmai ismeretek alkalmazása írásbeli
5.2.7. 10807-12 Hitelügyletek megvalósításának feladatai írásbeli

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

5.3.A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi tervezés, tanácsadás

 

A vizsgafeladat ismertetése: Szituációs feladat megoldása és ügyfél-bankreferens megbeszélés szimulációja. A vizsgázó a központi gyakorlati feladatsorból véletlenszerűen húz, majd a szituációs feladatnak megfelelően szimulálja az ügyfél-bankreferens interakciót.

 

A központi gyakorlati feladatsor az alábbi témaköröket tartalmazza:

-     az ügyfél pénzügyi céljainak (finanszírozási igényének vagy befektetési céljainak) felmérése,

-     az ügyfél pénzügyi lehetőségeinek feltárása,

-     vázlatos pénzügyi terv készítése,

-     az ügyfél hozamvárakozásának és kockázattűrő képességének felmérése,

-     az ügyfél hitel-visszafizető képességének felmérése,

-     javaslatadás az ügyfél részére az optimális termék(ek)ről, szolgáltatásokról,

-     megfelelő tájékoztatás az ügyfél részére a kiválasztott termék(ek)ről,

-     panaszkezelés.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 5 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és befektetési ismeretek, hitelügyletek és bankszakmai ismeretek

A) Pénzügyi és befektetési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A követelménymodul szakmai követelményei megadott témakörei közül mindegyiket tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

B) Hitelügyletek

A vizsgafeladat ismertetése: Hitelügyletek megvalósítása: az egyes hitelügyletek jellegzetességei és a hitelezés ügyintézési, ügyviteli, bírálati és fedezeti területe. A hitelek befogadása, értékelése, monitorozása és lezárása a különböző ügyfelek és ügyletek vonatkozásában. A hitelezés klasszikus vetületei és helyettesítő termékei.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

C) Bankszakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Banki ügyfelek, termékek, szolgáltatások jellemzői, felépítése, motivációja, háttere és szabályozása. Banki működés sajátosságai, rendszerszemléletben, szabályozási, gyakorlati és szervezeti szempontok vetületében. Kockázat, profitabilitás, szolvencia, prudencia és a felügyelet.

A vizsgafeladat időtartama: 30 percA vizsgafeladat aránya: 10%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bankszakmai ismeretek és hitelügyletek

A vizsgafeladat ismertetése: a bankszakmai ismeretek alkalmazása és hitelügyletek megvalósítása értékesítési, ügyfél-kiszolgálási, ügyletismereti területek ügyfélközpontú megközelítése

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a honlapján közzéteszi.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti és a kiadott központi értékelési útmutatótól eltérő javítás esetén felülbírálja.

A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptár az irányadó.

A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.

A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az  A) Pénzügyi és befektetési ismereteket, a B) Hitelügyleteket és a C) Bankszakmai ismereteket külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata  eredményes

A gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelet vizsgafeladatok/vizsgafeladatrészek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

 

90 – 100% jeles (5)

80 – 89% jó (4)

70 – 79% közepes (3)

60 – 69% elégséges (2)

0 – 59% elégtelen (1)

 

Amennyiben minden vizsgafeladat/vizsgafeladatrész eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként/vizsgafeladatrészenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladatrészének érdemjegye elégtelen (1). Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el a 60%-ot, illetve a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz/vizsgafeladatrészhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.

Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.

Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű

 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Irodai szoftverek
6.4. Formanyomtatványok
6.5.  Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár

 

 

 

7. EGYEBEK

 

 

7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:

A vizsgára bocsátás feltételeként 10804-12 Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása, a 10806-12 Bankszakmai ismeretek alkalmazása és a 10807-12 Hitelügyletek megvalósításának feladatai szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

 

10803-12 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzési feladatai

Vizsgafeladat: központi írásbeli feladatsor alapján, amely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

 

10805-12 Pénzügyi elemzés feladatai

Vizsgafeladat: központi írásbeli feladatsor alapján, amely a szakmai követelmények megadott

témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

 

7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a gazdaságtudományok képzési területen, közgazdaság képzési ágon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), rendelkezik felmentést kap a 10803-12 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzési feladatai szakmai követelménymodulhoz rendelt a modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Tanúsítványával rendelkezik, felmentést kap a 10803-12 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzési feladatai, a 10805-12 Pénzügyi elemzés feladatai, a 10804-12 Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása, a 10806-12 Bankszakmai ismeretek alkalmazása, valamint a 10807-12 Hitelügyletek megvalósításának feladatai szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a Bankmenedzsment szakirányú továbbképzés alapozó vizsgájával rendelkezik, felmentést kap a 10803-12 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzési feladatai, a 10805-12 Pénzügyi elemzés feladatai, a 10804-12 Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása, a 10806-12 Bankszakmai ismeretek alkalmazása, valamint a 10807-12 Hitelügyletek megvalósításának feladatai szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A 7.7. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól.

 

7.3.  A   komplex szakmai   vizsga   vizsgatevékenységeihez   rendelt   vizsgafeladatok   vagy

/vizsgafeladatrészek alóli felmentés feltételei:

A 7.7. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt komplex szakmai vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata vagy vizsgafeladatrésze alól.

 

7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Bankszövetség.

 

7.5. Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:

 

7.5.1. a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel, (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről,

valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat, vagy

 

7.5.2. a 7.5.1 pontban fel nem sorolt egyetemi/főiskolai végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), rendelkezők esetében legalább két év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat, vagy

 

7.5.3. a felsőoktatás alapképzési szakjain, másoddiplomás szakjain, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti bármely képzési területen az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga, vagy képzés befejezéséről szóló oklevél esetében legalább két év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat, vagy

 

7.5.4. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

 

7.5.5. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valuta-ügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

 

7.5.6. az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros és valutaügyintéző, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, projektmenedzser asszisztens szakképesítés) vagy

 

7.5.7. legalább három év pénzügyi intézménynél igazoltan eltöltött gyakorlat, amennyiben érettségi vizsgával rendelkezik, vagy

 

7.5.8. a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség.

 

7.6. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban: Korm. rendelet) eltérő rendelkezések:

A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 90 napon belül be kell fejezni.

A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdésben meghatározottól eltérően a kijavított és  értékelt írásbeli,   központi   gyakorlati   dolgozatot,   az   eredeti   írásbeli,   vagy  központi   gyakorlati

vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább hét nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

 

7.7. Korábbi szakmai vizsga beszámítása:

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányadó.

Kapcsolat

Ökotanoda Kft.

1118 Budapest,

Holdvilág utca 11

Email: info@okotanoda.hu

Fax: +36 1 201 4606

Website: www.okotanoda.hu

Kérjük támogatását munkánkhoz

Kérjük fogadja el a Cookies (sütik) használatát. Az oldal Cookies-kat használ.