ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Nyomtatás

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Az Ökotanoda Kft. által működtetett E-learning oldal általános szerződési feltételei

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZF) az okotanoda.hu oldalt, annak bármilyen egyéb applikációját (Pl.:mobil alkalmazás) működtető Magyar Intrastat Kft. (Cg.01-09719699, adószám: 13077495-2-43) székhely: 1125 Béla Király útja 4/A., iroda: 1118 Budapest, Holdvilág utca 11.) valamint, az okotanoda.hu oldal vagy annak bármilyen egyéb applikációját használó természetes-, jogi- vagy jogi személységgel nem rendelkező személyekre kötelező érvényű használati feltételeket határoz meg. A Magyar Intrastat Kft. az okotanoda.hu oldalakat az Ökotanoda Kft. megbízása alapján működteti. Az okotanoda.hu oldalak és az egyéb applikációk használata kizárólag a jelen ASZF elfogadásával történhet. A Felek elfogadják és tudomásul veszik, hogy az okotanoda.hu oldalak és az egyéb applikációk használatával jelen ASZF rendelkezéseit elfogadottnak és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Általános feltételek

A webhely üzemeltetője (továbbiakban szolgáltató) E-learning oktató anyagokat biztosít az okotanoda.hu oldalra regisztrált felhasználói (továbbiakban felhasználók) részére. A felhasználók az okotanoda.hu oldal használatával jelen ASZF-ben foglalt valamennyi feltételt megkötés nélkül fogadják el. Az okotanoda.hu weboldal felhasználója lehet bármely természetes személy aki cselekvőképes. A felhasználói regisztráció elvégzésével bármely felhasználó jelen ASZF tartalmát magára nézve kötelezőnek tekinti. Társaság regisztrációjakor a társaságot képviselő vagy meghatalmazottja járhat el. A szolgáltató társaság regisztrációjakor kérheti a jogosultság igazolását, melyet cégkivonat másolatával, aláírási címpéldány másolatával és meghatalmazott esetén az aláíró írásos meghatalmazásával erősíthet meg a regisztráló társaság. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a társaság regisztrációja után elektronius úton - E-mail - bekérje a korábban említett iratok scannelt pédányát, valamint fenntartja a jogot, hogy ezirányú kérésének nem teljesítése esetén a regisztrációt felfüggeszti függetlenül attól, hogy a felhasználó társaság rendelkezik-e előfizetett oktató anyaggal. Az okotanoda.hu oldal használatával és a regisztrációval a Felek között on-line szerződés jön létre melyet a szolgáltató egyéb módon nem rögzít. A szolgáltató jelen ASZF változásáról általános érvényűen nem küld tájékoztatást, de a weboldalon erre felhívja - változás esetén - valamennyi felhasználó figyelmét. Az ASZF a weboldalon bármikor megtekinthető a létrehozás, a megjelenés és a módosítás hatályos dátumával. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az ASZF tartalmát a szolgáltató bármikor és bármennyiszer előzetes bejelentés nélkül módosíthatja. A felek között létrejött on-line szerződés megszüntetését a felhasználó a szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgáltai E-mail címre Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. történő írásos megkereséssel bármikor megszüntetheti. A szolgáltató jelen ASZF-et be nem tartó felhasználók fiókját bármikor felfüggesztheti, megszüntetheti. A felhasználó semmilyen kártértítési igényt nem támaszthat a szolgáltató felé a felhasználói fiókjának felfüggesztése, törlése kapcsán függetlenül attól, hogy előfizetett szolgáltatással rendelkezi-e vagy sem. A szolgáltató alapvető érdeke, hogy a felhasználók az okotanoda.hu oldalakat rendeltetésszerűen és megbízhatóan használhassák, melynek feltétele a jelen ASZF-ben foglaltak betartása.

Az okotanoda.hu oldal szolgáltatásainak igénybevétele

Az okotanoda.hu oldalon publikált oktató anyagok elérésére felhasználói regisztrációval van mód, mely anyagokat szerzői jog véd. A szolgáltató által az elérhető oktató anyagok egy része ingyenes míg más része előfizetés keretében érhető el. Az szolgáltató az okotanoda.hu oldalon saját jogon egyéb hirdetést is közzétehet. Bármely felhasználó, ideértve a regisztrációval nem rendelkező látogató felhasználót is bejelentheti az okotanoda.hu oldalon talált konkrét hibát, problémát. A szolgáltató az így bejelentett hibákat 48 órán belül felülvizsgálja és saját jogán dönt a hiba elhárításának módjáról, a hibásnak jelölt anyag ideiglenes vagy végleges felfüggesztéséről.

Az okotanoda.hu oldalon publikált E-learning oktató anyagok költségei

Az okotanoda.hu oldalon díjmentesen és díjazás mellett lehet az oktató anyagokat, felméréseket elérni, felhasználni. A fizetős anyagok esetén az anyag megvásárlásával a felhasználó elérést kap az előfizetett anyaghoz. A Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató az okotanoda.hu oldalon a felhasználói felületen feladott és fizetéssel járó szolgáltatásairól számlát eseményszerűen, a regisztrációkor megadott adatok alapján állít ki. A számla tartalmazza az előfizetett anyagok részletezését. A szolgáltató a felhasználói felületen vásárolt anyagokról készült számláját kizárólag elektronikus úton, a felhasználó regisztrációjakor megadott E-mail címre küldi meg. A szolgáltató elektronikus számlája aláírás és bélyegző nélkül is hiteles. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A szolgáltató a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles megőrizni.

Ingyenes és fizetős oktató anyagok és felmérések

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes anyagokat díjmentes vagy díjköteles csoportként kezel. Amennyiben egy anyagot mely korábban nem volt díjköteles a szolgáltató díjkötelessé tesz, akkor a már megtekintett anyagért utólag követeléssel nem él. Az újbóli elérés esetén azonban a díjkötelessé tett anyagért a publikált díjat kell megfizetni ahhoz, hogy a felhasználó ismét elérje. A díjköteles anyagokat kizárólag a díj megfizetése után lehet elérni. A szolgáltató nem tesz különbséget a díjköteles anyagok esetén a természetes személyek és a társaságok között, mind a feltétek mind a díjak azonosak. Egy felhasználó egy időben egyszer tekintheti  meg a díjköteles és megfizetett képzési anyagot, felmérést. Azonos felhasználói név egyidejű és többszöri használata esetén az ügyfélszolgálat a felhasználó elérését előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti.

Egyedi hirdetések megjelenítése

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyedi hirdetéseket is megjelenítsen az okotanoda.hu oldalakon. Az egyedi hirdetéseket az ügyfélszolgálat kezeli. Egyedi hirdetésre külön szerződés keretében lehetséges előfizetni. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy üzleti érdekeinek figyelembe vételével egyedi hirdetésre nem köteles szerződni. A szolgáltató egyedi hirdetésre irányuló megkeresést indokolás nélkül elutasíthatja. 

Fizetési módok az okotanoda.hu oldal fizetős szolgáltatásainak igénybevételéhez

Az okotanoda.hu oldalon a szolgáltató több féle fizetési módot kínál:

a fentiek mellett lehetőség van az ügyfélszolgálaton - nyitvatartási idő alatt - készpénzes befizetést teljesíteni. Az elektronikus befizetések az okotanoda.hu rendszerben automatikusan perceken belül jóváírásra kerülnek. Az előfizetés létrejöttéről a felhasználót az okotanoda.hu oldal E-mailben is tájékoztatja. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felsorolt fizetési módok közül egyet vagy többet ideiglenesen felfüggeszt (erre akkor kerül sor, ha banki rendszer szünetel, vagy átmenetileg frissítés alatt áll stb.). Az anyagok árának kifizetésére postai csekket a szolgáltató nem alkalmaz. Banki befizetésére van mód, de ilyen esetben kérjük e-mailben egyeztessenek az ügyfélszolgálattal az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Pénzügyi költségek, elszámolás

A fizetős szolgáltatások esetén a Felek elfogadják, hogy az okotanoda.hu oldal fizetős szolgáltatásai forintban kerülnek megadásra és az egyéb devizanemben történő konvertálás és annak költségére az okotanoda.hu oldal üzemeltetőjének nincs ráhatása. A fizetésre használt mód (PayPal, bankkártyás fizetés) során felmerülő egyéb költség, ide nem értve a szolgáltató az okotanoda.hu oldal üzemeltetőjétől levont költségeit a felhasználót terhelik, melyre az okotanoda.hu oldal üzemeltetőjének nincs ráhatása. Az okotanoda.hu oldal üzemeltetője a fizetések után minden esetben az oldalon meghatározott összegnek megfelelően állítja ki az elektronikus számlát, melyet kizárólag E-mailben küld meg a Felhasználó által megadott E-mail címre. A kiállításra kerülő számla minden esetben forintban kerül kiállításra. A Felek közötti egyedi megállapodás alapján a fentiektől el lehet térni.

Felelősség megosztása

A szolgáltató kizárja felelősségét az okotanoda.hu oldal rendellenes használatából eredő károkért. A szolgáltató hatósági megkeresés során együtt működik a hatóságokkal és a rá nézve jogszabály szerint kötelező adatszolgáltatásoknak eleget tesz.

Megjelenési Garancia

Az okotanoda.hu oldal garantálja, hogy jelen ASZF-ben foglaltaknak megfelelő oktatási anyagokat és felméréseket publikál. Előre nem ismert okok (technikai, egyéb) miatt ideiglenesen nem megjeleníthető tartalom esetén az előfizetési idő meghosszabbításra kerül (díjmentes és fizetős egyaránt) az elérhetetlenség idejével. Az okotanoda.hu kizárja és jelen ASZF elfogadásával a Felek elfogadják, hogy az okotanoda.hu kiadója semmilyen kártérítési igényt nem fogad el a rajta kívül álló okokból adódó elérhetetlenségért.

Elállás és felmondás joga az okotanoda.hu oldalak használata során

A felhasználó által megrendelt szolgáltatás az okotanoda.hu oldalon történő előfizetéssel valósul meg. A szolgáltatást teljesítettnek kell tekinteni az előfizetés elfogadásával egy időben. Az elállási jogot az előfizető által már hozzáfért anyagok kapcsán nem lehet értelmezni. Elállás esetén a szolgáltató a már teljesített - megtekintett oktaási anyagok, felmérések - arányában (és a költségeit banki költségeivel) csökkentett összeget kizárólag bankszámlára történő utalással fizet vissza. Az elállás szándékát és a konkrét igényt a szolgáltató felé írásban, postai úton vagy személyesen az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében kell megtenni. Elállási szándékot más nevében nem lehet bejelenteni, társaság esetén a jogosultságot hitelt érdemlő módon kell igazolni. Az oldal használatát a szolgáltató részben ingyenesen biztosítja. A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a felhasználót a 8 napon belüli elállás joga – tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás nyújtását a szolgáltató a Szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi – nem illeti meg.

Panaszkezelés

A szolgáltató a telefonos ügyfélszolgálatát az okotanoda.hu oldalak használatának elősegítése érdekében tartja fent. Panaszt írásban az ügyfélszolgálat felé postai vagy E-mailben elektronikusan lehet megtenni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre elküldve. A szolgáltató a panaszokat minden esetben kivizsgálja és a panaszost írásban tájékoztatja. A panaszkezelés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint történik. A panaszok vizsgálatát a szolgáltató 30 nap alatt végzi el. A panaszokat a szolgáltató saját iktatási rendszerében iktatja és egyedi azonosítóval ellátva tájékoztatja a panaszost a megállapításairól.

Adatkezelés és adatvédelem

A felhasználó saját akaratából a regisztráció során hatalmazza fel a szolgáltatót, hogy a regisztráció során megadott adatokat a felhasználó szándékának megfelelő ideig kezelje. A szolgáltató ezeket az adatokat, ide nem értve hatósági kötelező megkeresésekre adandó adatszolgáltatást harmadik félnek nem adja át. A felhasználó a saját adatainak törlését bármikor írásban kezdeményezheti.

Ökotanoda Kft.

Kérjük fogadja el a Cookies (sütik) használatát. Az oldal Cookies-kat használ.